มหาวิทยาลัยเกริกเข้าร่วมแสดงในงานดนตรีำไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 40 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัด มหาสารคาม วันที่ 28 พ.ย. 56 ถึง 1 ธ.ค. 56
การแสดงชุดรำสี่ภาค โดยนักศึกษาศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ม. เกริก
พิธีบวงสรวงท้าวมหาพรหม
งานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา2556 วันที่ 4 กรกฎาคม 2556
ศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมแสดงดนตรีร่วมสมัยประกอบการรำกระทบไม้ ในพิธีเิปิด การแสดงระบำฉิ่งและระบำศรีวิชัย เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเกริก
งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 13 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ตั้งแต่วันที่ 12- 19 สิงหาคม 255
การตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553 ระหว่างวันที่ 13
ศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมม​หาวิทยาลัยเกริกได้รับเชิญเ​ข้าบันทึกเทปรายการไทยโชว์ช​่องไทยทีวี ตอน ม.มิตรวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ 6 มีนาคม 2554
งานวันแม่แห่งชาติประจำปี 2553 เสวนาเรื่อง “แม่” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร พงศ์ศรีโรจน์วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2553 เวลา 13 .00 น. ถึง เวลา17.00 น. ณ ห้อง 2102
เสวนาเชิงวิชาการ เรื่องรักถิ่นใต้ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วันพุธที่ 15 กันยายน 2553
โครงการหุ่นกระบอก อำเภอบางคลที
การประชุมวิชาการเรื่อง ดนตรีพิธีกรรม ณ อาคารยิมเนเชี่ยม1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
งานเทศมหาชาติ ณ.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ซ้อมกิจกรรมกับกลุ่มมหาวิทยาลัยภาคกลาง ณ มหาวิทยาลัยสยาม
เสวนาเรื่องเพลงนาจังหวัดชุมพร ณ โรงเรียนสวีวิทยา อำเภอ สวี จังหวัดชุมพร วันที่ 6 กันยายน 2553
ลงพื้นที่เก็บข้อมูล เพลงนาจังหวัดชุมพร
ถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2553 ณ วัดพรพระร่วงประสิทธิ์ วันที่24 ก.ค. 2553
งานวันรำลึกดร.เกริก ประจำปี 2553 วันที่ 29 ก.ค. 2553
พิธีไหว้ครูดนตรีนาฏศิลป์ไทย ณ สวนลุมพินี
 Page 2/3: 1 [2] 3