กิจกรรมงานท่องเที่ยว ท่องไทย ครั้งที่ 17 ณ เมืองทองธานี ตั้งแต่วันที่16 - 19
กิจกรรมงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 17 "สานศิลป์ ถิ่นสองแคว" วันที่ 1- 3 กุมพาพันธ์ 2560 ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง (วังจันทร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนวังจันทร์ จังหวัดพิษณุโลก
ศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้ร่วมถ่ายทอดการแสดงศิลปวัฒนธรรมในงานนิทรรศการ "ท่องไทยท่องโลก ครั้งที่ 16" ในวันพุธที่ 7-8 ตุลาคม 2559 ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ Center Court ชั้น 1 โดยได้จัดชุดการแสดงฟ้อนเอิ้นขวัญ ระบำหมวกเวียดนาม และ
ศูนย์ศส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้ร่วมถ่ายทอดและแสดงศิลปวัฒนธรรมในงานนิทรรศการ "ท่องไทยท่องโลก ครั้งที่ 16" ในวันพุธที่ 5 ตุลาคม 2559 ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ Center Court ชั้น 1 โดยได้จัดชุดการแสดงกลองยาวที่สือถึงศิลปวัฒนธรรมของภาคกลา
ศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและสำนักกิจการนักศึกษา ได้จัดกิจกรรม "วันแม่" และจัดการแสดงรำถวายพระพรองค์สมเด็จพระราชินี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เพื่อเป็นการแสดงถึงความจงรักพักดีแด่องค์สมเด็จพระราชินี การแสด
ศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมได้ร่วมแสดง “วันรำลึก ดร.เกริก” ประจำปี พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 มหาวิทยาลัยเกริก จัดงาน ณ ลานอนุสาวรีย์ดร.เกริก โดยอาจารย์ณภัทร มังคละพฤกษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริก กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ จากนั้นเป็น
ศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้ร่วมกิจกรรมกับคณะศิปศาสตร์ เนื่องในวันปฐมนิเทศ ในวันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2559 การแสดงชุด "ฟ้อนเอิ้นขวัญ" การแสดงนี้เป็นการร่ายรำที่สื่อถึงการอวยพรแบบอีสาน โดยมีเนื้อร้องที่มีความไพร่เราะในแบบของชาวอิสาน และยั
ด้วยสมาคมครูดนตรี(ประเทศไทย) ร่วมกับ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการดนตรี-นาฏศิลป์อาเซียน สำหรับครูดนตรี ครั้งที่ 4 ระหว่าง วันศุกร์ที่ 17 – วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2559 รายละเอียดดังโครงการฯ
วันสงกรานต์ ประจำปี 2559
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเกริก ได้รับเชิญจาก สมาคมศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ไทยเข้าร่วมแสดงในงาน motor expo 2013 วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2556 โดยได้ส่งการแสดงนาฏศิลป์ไทยเข้าร่วม 3 ชุด ดังนี้ 1. ระบำศรีวิชัย 2. มโนราห์บูชายัญ 3. ระบำฉิ่ง
 Page 1/3: [1] 2 3